Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Centerpartiet (C)