Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Fredrik Jarl (C)

Kontaktinformation

E-post:
fredrik.jarl@gagnef.se

Uppdrag (24 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Budgetberedning Ordförande 2022-10-18 2026-10-13
Personalutskottet Ordförande 2022-10-18 2026-10-13
Kommunfullmäktige Ledamöter 2022-10-15 2026-10-14
Gemensamma nämnden för Upphandlingssamverkan Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Falun-Borlänge Regionen AB, styrelsen Ledamöter 2023-07-01 2027-06-30
Krisledningsnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommuninvests föreningsstämma Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Intresseföreningen för Västerdalsbanan Ledamöter 2023-03-07 2027-06-30
Dalarnas Kommunförbund Ledamöter 2023-07-01 2027-06-30
Dala Energi AB Ledamöter 2023-07-01 2027-07-01
Allmänna utskottet Ordförande 2022-10-18 2026-10-13
Styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB Ledamöter 2023-07-01 2027-06-30
Kommunstyrelsen Ordförande 2022-10-17 2026-10-14
Ledningsgrupp för Partnerskap E16 Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ordförande 2022-10-17 2026-10-14
Tillgänglighets- och pensionärsrådet Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Förbundsstyrelsen Räddningstjänsten Dala Mitt Ordförande 2023-01-01 2024-12-31
Bolagsstämma Dala Vatten och Avfall AB Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen Floda kyrkälvbro Suppleanter 2023-01-01 2026-12-31
Polsam (Saga-Bus tom 190520) Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Intresseförenigen för Dalabanans Intressenter Ledamöter 2023-07-01 2027-06-30
Bolagsstämma Gagnefs Teknik Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Gagnefsbostäder AB Ordförande 2023-01-01 2027-06-30