Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Johan Elfsberg (C)

Kontaktinformation

E-post:
johan.elfsberg@gagnef.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Socialnämnden Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2023-01-02 2026-12-31
Gagnefs Teknik AB Suppleanter 2023-07-01 2027-06-30
Valnämnd Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämndens individ- och familjeutskott Ersättare 2023-01-02 2026-12-31
Stiftelsen Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14