Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Birgitta Floresjö (C)

Kontaktinformation

E-post:
birgitta.floresjo@gagnef.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Socialnämndens arbetsutskott Vice Ordförande 2023-01-02 2026-12-31
Socialnämndens individ- och familjeutskott Vice Ordförande 2023-01-02 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2022-10-15 2026-10-14
Socialnämnden Vice Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Språktolksnämnd Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Valnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Tillgänglighets- och pensionärsrådet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31