Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Anette Kotilainen (C)

Kontaktinformation

E-post:
anette.kotilainen@gagnef.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Valberedning Ledamöter 2022-10-17 2026-10-14
Allmänna utskottet Ersättare 2022-10-18 2026-10-13
Kommunstyrelsen Ledamöter 2022-10-17 2026-10-14
Kultur- och fritidsnämnden Vice Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Vice Ordförande 2023-02-09 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2022-10-15 2026-10-14
Budgetberedning Ersättare 2022-10-18 2026-10-13