Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Övrigt (35 st)

Namn
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)
Budgetberedning
Dalarnas Kommunförbund
Dalarnas kommunförbunds förbundsstämma
Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond
Gemensamma Överförmyndarnämnden
Intresseförenigen för Dalabanans Intressenter
Intresseföreningen för Västerdalsbanan
Kommunfullmäktiges presidium
Nedansiljans Samordningsförbund
Revisorer Dala Vatten och Avfall AB 2019-2022
Revisorer Gagnefsbostäders räkenskaper och förvaltning 2019-2022
Revisorer Gagnefs Teknik AB räkenskaper och förvaltning 2019-2022
Revisorer för kommunens räkenskaper och förvaltning 2019-2022
Revisorer Floda kyrkälvbros räkenskaper och förvaltning 2019-2022
Revisorer i Spegeldammsfonden 2019-2022
Revisorer Utveckling i Dalarna Holding AB
Ombud vid föreningsstämma med Dalabanans Intressenter
Ombud vid föreningsstämma med Intresseföreningen Västerdalsbanan
Förbundsstyrelsen Räddningstjänsten Dala Mitt
Polsam (Saga-Bus tom 190520)
Stiftelsen Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden)
Stiftelsen Floda kyrkälvbro
Valberedning
Gysam
Tillgänglighets- och pensionärsrådet
Revisorer för kommunens räkenskaper och förvaltning 2023-2026
Revisorer Gagnefsbostäders räkenskaper och förvaltning 2023-2026
Revisorer Gagnefs Teknik AB räkenskaper och förvaltning 2023-2026
Revisorer Dala Vatten och Avfall AB 2023-2026
Revisorer Räddningstjänsten Dala Mitt 2023-2026
Ledningsgrupp för Partnerskap E16
Revisorer Floda kyrkälvbros räkenskaper och förvaltning 2023-2026
Revisorer för stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond 2023-2026
Revisorer i Spegeldammsfonden 2023-2026