Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Revisorer i Spegeldammsfonden 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2027-06-30

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Andersson Kjell Centerpartiet Revisor 1
Hanses Svante Kommunal Samling Ersättare 2