Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Revisorer Gagnefs Teknik AB räkenskaper och förvaltning 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2027-06-30

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Andersson Kjell Centerpartiet Revisor 1
Hanses Svante Kommunal Samling Revisor 2
Wallheden Gustav Moderaterna Suppleanter 3
Karis Rune Kommunal Samling Suppleanter 4