Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Revisorer Gagnefsbostäders räkenskaper och förvaltning 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2027-06-30

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Wallheden Gustav Moderaterna Revisor 1
Hanses Svante Kommunal Samling Revisor 2
Karis Rune Kommunal Samling Suppleanter 4