Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Revisorer för kommunens räkenskaper och förvaltning 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2027-06-30

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Andersson Kjell Centerpartiet Revisor 1
Danselius Hans Socialdemokraterna Revisor 2
Wallheden Gustav Moderaterna Revisor 3
Karis Rune Kommunal Samling Revisor 4
Hanses Svante Kommunal Samling Revisor 5