Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Kristdemokraterna (KD)