Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Daniel Caesar (KD)

Kontaktinformation

E-post:
daniel.caesar@gagnef.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges presidium 2:e Vice Ordförande 2022-10-17 2026-10-14
Kommunfullmäktige 2:e Vice Ordförande 2022-10-17 2026-10-14
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Ledamöter 2023-02-09 2026-12-31
Gagnefsbostäder AB Ledamöter 2023-01-01 2027-06-30
Gagnefs Teknik AB Suppleanter 2023-07-01 2027-06-30