Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Ola Granath (KD)

Kontaktinformation

E-post:
ola.granath@gagnef.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamöter 2023-02-07 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter 2023-01-02 2026-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-11-15 2026-10-14
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Ersättare 2023-02-09 2026-12-31