Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Anders Bengtsson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
anders.bengtsson@gagnef.se

Uppdrag (18 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Personalutskottet Ledamöter 2022-10-18 2026-10-13
Dala Vatten och Avfall AB. Styrelse Ledamöter 2023-07-01 2027-06-30
Falun-Borlänge Regionen AB, styrelsen Suppleanter 2023-07-01 2027-06-30
Dalarnas Kommunförbund Ersättare 2023-07-01 2027-06-30
Förbundsstyrelsen Räddningstjänsten Dala Mitt Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ledamöter 2022-10-17 2026-10-14
Allmänna utskottet Ledamöter 2022-10-18 2026-10-13
Styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB Suppleanter 2023-07-01 2027-06-30
Intresseförenigen för Dalabanans Intressenter Ersättare 2023-07-01 2027-06-30
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Gagnefs Teknik AB Ledamöter 2023-07-01 2027-06-30
Gemensamma nämnden för Upphandlingssamverkan Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2022-10-15 2026-10-14
Budgetberedning Ledamöter 2022-10-18 2026-10-13
Kommunstyrelsen 2:e Vice Ordförande 2022-10-17 2026-10-14
Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Polsam (Saga-Bus tom 190520) Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31