Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Eva-Lotta Törnblom Nises (S)

Kontaktinformation

E-post:
eva-lotta.tornblom@gagnef.se

Uppdrag (25 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnd Vice Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Allmänna utskottet 1:e Vice Ordförande 2022-10-18 2026-10-13
Kommunstyrelsen 1:e Vice Ordförande 2022-10-17 2026-10-14
Bolagsstämma Utveckling i Dalarna Holding AB Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Dalarnas kommunförbunds förbundsstämma Ombud 2023-07-01 2027-06-30
Personalutskottet 1:e Vice Ordförande 2022-10-18 2026-10-13
Förbundsstyrelsen Räddningstjänsten Dala Mitt Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Ombud vid föreningsstämma med Intresseföreningen Västerdalsbanan Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning 1:e Vice Ordförande 2022-10-17 2026-10-14
Socialnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Nedansiljans Samordningsförbund Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Budgetberedning 1:e Vice Ordförande 2022-10-18 2026-10-13
Bolagsstämma Dala Energi AB Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Tillgänglighets- och pensionärsrådet Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Bolagsstämma Gagnefs Teknik Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Hjälpmedelsnämnden Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-02 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2022-10-15 2026-10-14
Bolagsstämma Falun Borlänge-regionen AB Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Bolagsstämma Dala Vatten och Avfall AB Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Bolagsstämma Gagnefsbostäder AB Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Ombud vid föreningsstämma med Dalabanans Intressenter Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommuninvests föreningsstämma Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämndens individ- och familjeutskott Ordförande 2023-01-02 2026-12-31
Polsam (Saga-Bus tom 190520) Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31