Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Jan Wiklund (M)

Kontaktinformation

E-post:
jan.wiklund@gagnef.se

Uppdrag (18 st)

OrganisationUppdragPeriod
Allmänna utskottet Ledamöter 2018-11-08 - 2022-10-14
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2018-11-16 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2018-12-05 - 2022-12-31
Bolagsstämma Falun Borlänge regionen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Budgetberedning Ledamöter 2018-11-08 - 2022-10-14
Dalarnas kommunförbunds förbundsstämma Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Effektiviseringsgruppen Ledamöter 2018-11-08 - 2022-10-14
Falun-Borlänge Regionen AB ägarråd Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Gysam Ledamöter 2019-03-19 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamöter 2018-11-08 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Personalutskottet Ersättare 2018-11-08 - 2022-10-14
Repr. vid för.stämma med Coompanion Dalarna Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Repr. vid för.stämma med Dalabanans Intressenter Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Räddningstjänsten Dala Mitt Ersättare 2021-03-09 - 2022-12-31
Tillgänglighets- och pensionärsrådet Ledamöter 2021-09-07 - 2022-12-31
Utveckling i Dalarna Holding AB, årsstämma Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31