Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Irene Homman (S)

Kontaktinformation

E-post:
irene.homman@gagnef.se

Uppdrag (28 st)

OrganisationUppdragPeriod
Allmänna utskottet Vice Ordförande 2018-10-16 - 2022-10-14
Bolagsstämma Dalaenergi Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Bolagsstämma Dala Vatten och Avfall AB Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Bolagsstämma Falun Borlänge regionen Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Bolagsstämma Gagnefs Teknik Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Bolsgsstämma Gagnefsbostäder AB Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Budgetberedning Vice Ordförande 2018-10-16 - 2022-10-14
Dalarnas kommunförbunds förbundsstämma Ombud 2018-10-15 - 2022-10-14
Effektiviseringsgruppen Vice Ordförande 2018-10-16 - 2022-10-14
Falun-Borlänge Regionen AB ägarråd Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommuninvests föreningsstämma Ersättare 2019-02-19 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen 1:e Vice Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Vice Ordförande 2018-11-16 - 2022-12-31
Nedansiljans samordningsförbund Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Personalutskottet Ledamöter 2018-10-16 - 2022-10-14
Polsam (Saga-Bus tom 190520) Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Rep. vid för.stämma med Intresseföreningen Västerdalsbanan Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Repr. vid för.stämma med Dalabanans Intressenter Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Räddningstjänsten Dala Mitt Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ordförande 2018-11-16 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2018-11-16 - 2022-12-31
Socialnämndens individ- och familjeutskott Ordförande 2018-11-16 - 2022-12-31
Spegeldamsfonden, stiftelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Tillgänglighets- och pensionärsrådet 1:e Vice Ordförande 2021-09-07 - 2022-12-31
Utveckling i Dalarna Holding AB, årsstämma Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Vigselförrättare Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31