Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Moderaterna (M)