Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Jan Wiklund (M)

Kontaktinformation

E-post:
jan.wiklund@gagnef.se

Uppdrag (17 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Bolagsstämma Dala Energi AB Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2022-10-15 2026-10-14
Dalarnas kommunförbunds förbundsstämma Ersättare 2023-07-01 2027-06-30
Gysam Ledamöter 2023-02-07 2026-12-31
Bolagsstämma Utveckling i Dalarna Holding AB Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Förbundsstyrelsen Räddningstjänsten Dala Mitt Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Budgetberedning Ledamöter 2022-10-18 2026-10-13
Bolagsstämma Falun Borlänge-regionen AB Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Ombud vid föreningsstämma med Dalabanans Intressenter Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Bolagsstämma Gagnefsbostäder AB Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Ombud vid föreningsstämma med Intresseföreningen Västerdalsbanan Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 2022-10-17 2026-10-14
Tillgänglighets- och pensionärsrådet Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Allmänna utskottet Ledamöter 2022-10-18 2026-10-13
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-02-07 2026-12-31