Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Jan Wallin (M)

Kontaktinformation

E-post:
jan.wallin@gagnef.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Allmänna utskottet Ersättare 2022-10-18 2026-10-13
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-17 2026-10-14
Budgetberedning Ersättare 2022-10-18 2026-10-13
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31