Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Socialdemokraterna (S)