Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Irene Homman (S)

Kontaktinformation

E-post:
irene.homman@gagnef.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Allmänna utskottet Ersättare 2022-10-18 2026-10-13
Personalutskottet Ersättare 2022-10-18 2026-10-13
Budgetberedning Ersättare 2022-10-18 2026-10-13
Tillgänglighets- och pensionärsrådet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ledamöter 2022-10-17 2026-10-14
Stiftelsen Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) Ledamöter 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamöter 2022-10-17 2026-10-14