Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Fredrik Jarl (C)

Kontaktinformation

E-post:
fredrik.jarl@gagnef.se

Uppdrag (28 st)

OrganisationUppdragPeriod
Allmänna utskottet Ordförande 2018-10-16 - 2022-10-14
Arbetsmarknadsforum Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Bolagsstämma Dalaenergi Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Bolagsstämma Dala Vatten och Avfall AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Bolagsstämma Gagnefs Teknik Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Bolsgsstämma Gagnefsbostäder AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Brottsförebyggande Rådet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Budgetberedning Ordförande 2018-10-16 - 2022-10-14
Dalarnas Kommunförbund Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Effektiviseringsgruppen Ordförande 2018-10-16 - 2022-10-14
Falun-Borlänge Regionen AB, styrelsen Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Gagnefsbostäder AB Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Gemensamma nämnden för Upphandlingssamverkan Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Intresseförenigen för Dalabanans Intressenter Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommuninvests föreningsstämma Ombud 2019-02-19 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ordförande 2018-11-16 - 2022-12-31
Leksands Sparbanks huvudmannakår Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Personalutskottet Ordförande 2018-10-16 - 2022-10-14
Polsam (Saga-Bus tom 190520) Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Rep. vid för.stämma med Intresseföreningen Västerdalsbanan Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Repr. vid för.stämma med Coompanion Dalarna Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Räddningstjänsten Dala Mitt Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Floda kyrkälvbro Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Tillgänglighets- och pensionärsrådet Ledamöter 2021-09-07 - 2022-12-31
Utveckling i Dalarna Holding AB styrelse Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14