Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Christer Iversen (L)

Kontaktinformation

E-post:
christer.iversen@gagnef.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Allmänna utskottet Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-14
Budgetberedning Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-14
Effektiviseringsgruppen Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-14
Falun-Borlänge Regionen AB ägarråd Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31
Personalutskottet Ledamöter 2018-10-16 - 2022-10-14
Socialnämnden Ersättare 2021-06-22 - 2022-12-31
Valberedning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14