Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Birgitta Floresjö (C)

Kontaktinformation

E-post:
birgitta.floresjo@gagnef.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Falu Tingsrätt, nämndemän Nämndeman 2020-01-01 - 2023-12-31
Falu Tingsrätt, nämndemän Nämndeman 2020-01-01 - 2023-12-31
Gemensamma nämnden för alkoholhandläggning Ersättare 2019-10-01 - 2022-12-31
Hjälpmedelsnämnden Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2020-03-17 - 2022-10-14
Socialnämnden Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Socialnämndens individ- och familjeutskott Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Språktolksnämnd Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Valnämnd Ordförande 2018-11-16 - 2022-12-31