Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Liberalerna (L)