Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Christer Iversen (L)

Kontaktinformation

E-post:
christer.iversen@gagnef.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Budgetberedning Ersättare 2022-10-18 2026-10-13
Allmänna utskottet Ersättare 2022-10-18 2026-10-13
Personalutskottet Ersättare 2022-10-18 2026-10-13
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-17 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamöter 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31