Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Ola Hebert (C)

Kontaktinformation

E-post:
ola.hebert@gagnef.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige 1:e Vice Ordförande 2020-03-10 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges presidium 1:e Vice Ordförande 2020-03-10 - 2022-10-14
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ersättare 2018-12-12 - 2022-12-31
Valnämnd Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31