Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Maria Svensson (C)

Kontaktinformation

E-post:
maria.svensson@gagnef.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Ersättare 2018-12-06 - 2022-12-31
Socialnämnden Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31
Valberedning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Valnämnd Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31