Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Johan Elfsberg (C)

Kontaktinformation

E-post:
johan.elfsberg@gagnef.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamöter 2020-03-17 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Socialnämnden Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31
Socialnämndens individ- och familjeutskott Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31
Spegeldamsfonden, stiftelse Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnd Ersättare 2020-03-10 - 2022-12-31