Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Göran Westling (KoSa)

Kontaktinformation

Telefon:
070-344 08 83 (mobil)

E-post:
goran.westling@gagnef.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gagnefs Teknik AB Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gagnefsbostäder AB Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-11-07 - 2022-10-14
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31