Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Rune Karis (KoSa)

Kontaktinformation

E-post:
rune.karis@gagnef.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar (lantmäteriförrättningar) Gode män 2019-01-01 - 2022-12-31
Revisorer för kommunens räkenskaper och förvaltning Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Revisorer Gagnefs Teknik AB Ersättare 2019-01-01 - 2023-12-31
Revisorer Gagnefsbostäders räkenskaper och förvaltning Ersättare 2019-01-01 - 2023-12-31
Revisorer i Spegeldammsfonden Ersättare 2019-01-01 - 2023-12-31