Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Anders Bengtsson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
0241-10440 (bostad)
0241-15593 (arbete)

E-post:
anders.bengtsson@gagnef.se

Uppdrag (20 st)

OrganisationUppdragPeriod
Allmänna utskottet Ledamöter 2018-10-16 - 2022-10-14
Arbetsmarknadsforum Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Brottsförebyggande Rådet Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Budgetberedning Ledamöter 2018-10-16 - 2022-10-14
Dalarnas Kommunförbund Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Effektiviseringsgruppen Ledamöter 2018-10-16 - 2022-10-14
Falun-Borlänge Regionen AB ägarråd Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31
Falun-Borlänge Regionen AB, styrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gagnefs Teknik AB Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Gagnefsbostäder AB Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gemensamma nämnden för Upphandlingssamverkan Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31
Intresseförenigen för Dalabanans Intressenter Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2:e Vice Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Personalutskottet Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-14
Räddningstjänsten Dala Mitt Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Saga-Bus Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Utveckling i Dalarna Holding AB styrelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14