Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Erik Bergman (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-648 42 00 (mobil)

E-post:
erik.bergman@gagnef.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Allmänna utskottet Ersättare 2019-05-21 - 2022-10-14
Budgetberedning Ersättare 2019-05-21 - 2022-10-14
Falun-Borlänge Regionen AB ägarråd Ersättare 2019-11-04 - 2022-12-31
Kommunala Handikapprådet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-04-29 - 2022-12-31
Räddningstjänsten Dala Mitt Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Valnämnd Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31