Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Ingegerd Kull-Hanses (KoSa)

Kontaktinformation

Telefon:
070-717 75 09 (mobil)

E-post:
ingegerd.kull-hanses@gagnef.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige 2:e Vice Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges presidium 2:e Vice Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Ersättare 2018-12-06 - 2022-12-31
Spegeldamsfonden, stiftelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31