Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Tomas Fredén (S)

Kontaktinformation

Telefon:
073-385 40 41 (mobil)

E-post:
tomas.freden@gagnef.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Allmänna utskottet Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-14
Budgetberedning Ledamöter 2018-10-16 - 2022-10-14
Effektiviseringsgruppen Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-14
Falun-Borlänge Regionen AB ägarråd Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31
Gagnefs naturvårdsfond, stiftelse Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande 2018-11-16 - 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ordförande 2018-12-12 - 2022-12-31