Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Håkan Forslind (C)

Kontaktinformation

E-post:
hakan.forslind@gagnef.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar (lantmäteriförrättningar) Gode män 2019-01-01 - 2022-12-31