Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Daniel Bergman (S)

Kontaktinformation

E-post:
daniel.bergman@gagnef.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Socialnämnden Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31
Socialnämndens individ- och familjeutskott Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31