Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Patrik Andersson (KoSa)

Kontaktinformation

Telefon:
073-1577726 (mobil)

E-post:
patrik.andersson@gagnef.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Allmänna utskottet Ledamöter 2018-10-16 - 2022-10-14
Budgetberedning Ledamöter 2018-10-16 - 2022-10-14
Effektiviseringsgruppen Ledamöter 2018-10-16 - 2022-10-14
Falun-Borlänge Regionen AB ägarråd Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Socialnämnden Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31
Socialnämndens individ- och familjeutskott Ledamöter 2018-11-16 - 2022-12-31