Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Kerstin Stenquist (C)

Kontaktinformation

E-post:
kerstin.stenquist@gagnef.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Allmänna utskottet Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-14
Budgetberedning Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-14
Effektiviseringsgruppen Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2018-11-16 - 2022-12-31
Valberedning Ledamöter 2020-03-10 - 2022-10-14