Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Jonas Andersson (C)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar (lantmäteriförrättningar) Gode män 2019-01-01 - 2022-12-31