Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Sverigedemokraterna (SD)