Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Utan partitillhörighet (-)