Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Vänsterpartiet (V)