Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Miljöpartiet (MP)