Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Utskott (7 st)

Bereder frågor som tas upp i den aktuella nämnden.

Namn
Allmänna utskottet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Personalutskottet
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens individ- och familjeutskott