Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Bolag (14 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Bolagsstämma Dalaenergi
Bolagsstämma Dala Vatten och Avfall AB
Bolagsstämma Falun Borlänge regionen
Bolsgsstämma Gagnefsbostäder AB
Bolagsstämma Gagnefs Teknik
Dalaenergi
Dala Vatten och Avfall AB. Styrelse
Falun-Borlänge Regionen AB, styrelsen
Falun-Borlänge Regionen AB ägarråd
Gagnefsbostäder AB
Gagnefs Teknik AB
Kommuninvests föreningsstämma
Utveckling i Dalarna Holding AB styrelse
Utveckling i Dalarna Holding AB, årsstämma