Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Jonas Hellsten (KD)

Kontaktinformation

E-post:
jonas.hellsten@gagnef.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamöter 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 2022-10-17 2026-10-14
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Allmänna utskottet Ersättare 2022-10-18 2026-10-13
Budgetberedning Ersättare 2022-10-18 2026-10-13