Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Revisorer i Spegeldammsfonden 2019-2022

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2023-06-30

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Sundin Kjell Socialdemokraterna Revisor 1
Karis Rune Kommunal Samling Ersättare 2