Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Revisorer Gagnefsbostäders räkenskaper och förvaltning 2019-2022

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2023-12-31

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Sundin Kjell Socialdemokraterna Revisor 1
Hanses Svante Kommunal Samling Revisor 2
Andersson Kjell Centerpartiet Ersättare 3
Karis Rune Kommunal Samling Ersättare 4